Gerco volgt cursus herkennen van asbest

Gehele personeel van Gerco krijgt cursus herkennen van asbest

Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden. Toch bevatten ca. 70% van de bestaande gebouwen en installaties nog asbesthoudende materialen. In veel gevallen levert dit geen risico’s op. Maar bij renovatiewerkzaamheden of sloop kunnen er asbestvezels vrijkomen, die ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen.

Om deze risico’s te beperken, hebben ca. 150 medewerkers van Gerco Brandpreventie  in verschillende groepen de training "asbest herkennen" gevolgd. 

Wij danken SGS Search voor deze leerzame cursus.