Artikel brandveilig.com

Blog Daan Jansen: Goede brandveiligheidsmaatregelen besparen kosten

De terugtrekkende overheid legt steeds meer taken bij de markt. Voor gebouweigenaren betekent dit een groeiende verantwoordelijkheid voor de eigen brandveiligheid. Een zorgplicht die veel gebouwbeheerders lastig vinden. Maar als je dit goed aanpakt, verminder je de risico’s op brand.

Maar dat niet alleen, je bespaart ook een hoop kosten tot ver in de exploitatiefase. Dit wordt mogelijk met een goed uitgewerkt brandveiligheidsplan en heldere maatregelen voor nieuwe en bestaande gebouwen.

Bij bouwprojecten spelen brandbeveiligingsadviseurs tegenwoordig een prominente rol in het ontwerpteam. Zo beschikken ontwerpers en bouwers al in een vroeg stadium over een doorgetimmerd brandveiligheidsplan. Dit is niet alleen noodzakelijk voor je omgevingsvergunning, je voorkomt ook onnodig kostbare veiligheidsaanpassingen op een te laat moment in het ontwerp- of bouwproces. Ook voorkom je maatregelen die ogenschijnlijk vereist lijken, veel kosten met zich meebrengen, maar volstrekt in-effectief zijn.

BRANDVEILIGHEIDSMAATREGELEN

Als brandbeveiligingsadviseur merk ik dat er in de praktijk veel kansen blijven liggen om gebouwontwerpen en systemen slimmer en kostenefficiënter uit te voeren, zonder veiligheid in te leveren. Een paar praktijkvoorbeelden:

Staalconstructies van gebouwen moeten vaak beschermd worden tegen brand. Als een deel van de constructie buiten de gebouwschil staat, kan onderzocht worden of er bij brand überhaupt gevaar bestaat voor het bezwijken van de constructie. Brandwerende bescherming is dan overbodig en vereist onnodige onderhoudskosten.

Er zijn heel wat gebouwen die kampen met onhandig geplaatste brandscheidingen. Deze belemmeren tijdens het gebruik en bij verbouwingen. Daarbij vormen verbouwingen vaak de aanleiding tot onnodig brandwerende maatregelen als men niet goed doordacht te werk is gegaan. De brandveiligheidsmaatregelen evalueren, kan helpen om de juiste afweging te maken tussen praktisch nut, veiligheid en kosten.

Ook is er vaak sprake van een bepaalde ‘beveiligingserfenis’. Bijvoorbeeld: Een brandmeldinstallatie die veel omvangrijker is dan vereist. Na jaren van organisatorische veranderingen is vaak onduidelijk waarom hier ooit voor is gekozen. Toch blijven de jaarlijkse kosten drukken op de exploitatie en is het de vraag of het systeem ook doelmatig is.

OPTIMALISEREN

Het is verstandig om scherp te blijven op nut en noodzaak. Dit moet natuurlijk wel zorgvuldig gebeuren. Slimmer omgaan met brandveiligheid is iets anders dan bezuinigen op het veiligheidsniveau. Met een frisse blik ontstaan nieuwe inzichten. Niet alleen om kosten te besparen, maar ook om nieuwe veiligheidsrisico’s te ontdekken als gevolg van interne of externe veranderingen. Zo hebben veranderende inzichten van de brandweer ertoe geleid dat parkeergarages met rook- en warmteafvoerinstallaties minder veilig zijn dan we denken. De binnenaanval van de brandweer is bijvoorbeeld een stuk minder voor de hand liggend dan we vroeger dachten. Nu is het kwadrantenmodel geïntroduceerd. Gezien de zorgplicht van gebouweigenaren dienen zij hier een passend antwoord op te ontwikkelen.

TOETSEN

Als het over brandveiligheid gaat, zijn veel organisaties onbewust onbekwaam. De brandbeveiligingsadviseur zit tijdens de ontwerpfase veelal bovenop het proces totdat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Daarna neemt de betrokkenheid jammer genoeg af en ontstaat er ruimte voor verkeerde keuzes. Tijdens (ver)bouwprocessen of later in het gebruik kan vaak van alles wijzigen. Ook hier dient de adviseur bovenop te zitten en dient dan bewust keuzes te maken. Maar dat gebeurt niet altijd.

ENGINEERING

Daarnaast moet het ontwerp na de vergunningsaanvraag nog op veel details worden bijgeschaafd. Juist bij de uitwerking van details is een extra investering in engineering vaak lonend. Zo wordt scherper toegezien op de effectiviteit van maatregelen. Een goed samenspel tussen de brandveiligheidsadviseur en constructeur zorgt ervoor dat de vereiste brandwerende bescherming alleen wordt aangebracht op relevante constructiedelen. Dit voorkomt overbodige maatregelen rondom secundaire constructiedelen die het gebouw niet veiliger, maar juist duurder maken in realisatie en toekomstig onderhoud.

SLIMMER

Kortom, door uw brandveiligheid slimmer te organiseren, kunt u als gebouweigenaar en ontwikkelaar veel kosten besparen, zonder aan veiligheid te hoeven inboeten.

Dit blog schreef Daan Jansen. Jansen is Senior Fire Safety Consultant & Associate Director bij Royal HaskoningDHV – Fire Safety & Security

Bron: http://www.brandveilig.com/onderwerpen/brandmeldcentrales/daan-jansen-goede-brandveiligheidsmaatregelen-besparen-kosten-45902