Beheer en onderhoud

Voldoen aan uw zorgplicht

Het onderhoud en gebruik van een gebouw is doorlopend proces. In de loop der tijd zullen er mutaties plaatsvinden of verbouwingen welke de brandveiligheid niet altijd ten goede komen. Uit ervaring weten wij dat brandscheidingen vaak manco’s vertonen, veroorzaakt door werkzaamheden die in de loop der jaren zijn uitgevoerd. Een extra kabel- of leidingdoorvoer is immers zo aangebracht. Het totaalpakket wat Gerco te bieden heeft is ideaal, want zo heeft u één aanspreekpunt voor uw brandveiligheid.

Inspectie, onderhoud en beheer van brandscheidingen

Om ervoor te zorgen dat de (brand)veiligheid van uzelf, uw medewerkers en bezoekers niet in het geding komt, u achteraf niet voor verrassingen komt te staan en geen grote herstelkosten heeft aan het herstellen van gebreken aan uw brandscheidingen, is het van groot belang om het de inspectie, het onderhoud en beheer van uw brandscheidingen goed te organiseren. Bovendien is de inspectie, het onderhoud en beheer van brandwerende afdichtingen in het Bouwbesluit geregeld in artikel 1.16 lid 2: Zorgplicht:

Artikel 1.16 lid 2 Zorgplicht

2. Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd.

Beheersprotocol

Aan de hand van het logboek van de brandwerende doorvoeringen, dat u heeft ontvangen nadat Gerco werkzaamheden voor u heeft verricht, kunnen wij in samenspraak met u de frequentie bepalen van de periodieke inspectie en het onderhoud van uw brandwerende scheidingen. Wij ontzorgen u van de periodieke inspectie tot aan het onderhouden en indien nodig herstellen van gebreken aan uw brandscheidingen. Uiteraard is het beheer van de (digitale) logboeken, (AutoCAD) tekeningen en garantiecertificaten inbegrepen in onze dienstverlening.

In het logboek brandwerende doorvoeringen zijn mutatielijsten opgenomen welke elke aannemer of installateur dient in te vullen bij werkzaamheden welke worden verricht aan de brandwerende scheidingen in uw gebouw. Deze mutaties worden, naast het inspecteren van de overige brandwerende scheidingen, tijdens de periodieke inspectie meegenomen door onze monteur. Er wordt tijdens deze periodieke inspectie direct beoordeeld of herstel noodzakelijk is en/of de eventueel toegepaste brandwerende voorzieningen door de aannemer of installateur zelf op de juiste wijze zijn aangebracht.

Uit onderzoek blijkt dat een periodieke inspectie van alle brandwerende scheidingen in uw gebouw niet noodzakelijk is om de brandveiligheid te waarborgen. De periodieke inspectie van brandwerende scheidingen kan in overleg met u volgens een bepaalde cyclus worden uitgevoerd, waarbij per periodieke inspectie bijvoorbeeld een bouwdeel, vleugel of een aantal verdiepingen worden geïnspecteerd en onderhouden. Ook kan bijvoorbeeld worden bepaald om jaarlijks 25% van alle brandwerende scheidingen te inspecteren en onderhouden zodat u eens per 4 jaar alle brandwerende scheidingen in het gebouw hebt geïnspecteerd en onderhouden en dit hebt vastgelegd in het logboek.

Risicoanalyse 

Op basis van een eenvoudige risicoanalyse en het bepalen van de mutatiegraad in uw gebouw kan er bepaald worden dat gebouwen, delen van gebouwen en/of specifieke gebruiksfuncties extra aandacht nodig hebben. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld de technische schachten, technische ruimtes en data- en serverruimtes. Uiteraard wordt ook gekeken naar de continuïteit van uw bedrijfsprocessen. In overleg met u bepalen wij dan de frequentie van de periodieke controle.

Mobiele inspectie applicatie

Gerco Brandpreventie heeft een inspectie-app voor de smartphone ontwikkeld. Daarmee is het door middel van een QR-code mogelijk om bijvoorbeeld de locatie van de (brandwerende) doorvoer, technische gegevens over de doorvoer en beeldmateriaal zoals een foto voor en na uitvoering van de werkzaamheden te koppelen aan de brandveiligheidsvoorzieningen.

Nog geen logboek aanwezig?

Op basis van artikel 1.16 uit het Bouwbesluit dient u als gebouweigenaar en/of beheerder te kunnen aantonen dat u het onderhoud en beheer van de brandwerende scheidingen adequaat heeft georganiseerd. Het aanleggen van een (digitaal) logboek is een manier om aan deze verplichting te voldoen, zodoende is dit ook ons vertrekpunt van een 7 stappen plan voor inspectie, onderhoud en beheer van uw brandscheidingen.

Kwaliteitsverklaring

Nadat wij het periodiek onderhoud hebben afgerond werken wij uw (digitale) logboeken en (AutoCAD) tekeningen bij en wordt een garantieverklaring afgegeven op de werking van de toegepaste brandwerende materialen. Daarmee voldoet u volledig aan de zorgplicht voor de brandwerende scheidingen in uw gebouw.

Herstel op afroep

Constateert u gebreken aan de brandwerende scheidingen in uw gebouw, neemt u dan contact op met Gerco voor het direct herstellen van deze ongewenste situatie. Dankzij onze flexibiliteit, landelijke dekking en het grote aantal monteurs in de buitendienst kunnen wij u snel van dienst zijn!

Contact

Voor meer informatie over inspectie, onderhoud en beheer van uw brandwerende scheidingen of het inplannen van herstel- of onderhoudswerkzaamheden kunt u contact met ons opnemen met onze sales binnendienst op telefoonnummer 0182 - 75 97 50 of via sales@gerco.com

7 stappenplan inspectie, beheer en onderhoud brandscheidingen

1. Inspecteren

2. Constateren

3. Registreren

4. Hercoderen

5. Communiceren

6. Onderhouden

7. Beheren

Resultaat

Brandveiligheid en kwaliteitsborging

Gerco biedt een totaaloplossing voor brandveiligheid. Onze brandwering stopt brand, houdt vluchtwegen veilig en voldoet aan het bouwbesluit. Door middel van een projectdossier, beheer en onderhoud is kwaliteit van de brandscheidingen geborgd.

Invulling zorgplicht

Door uw gebouw brandveilig te laten maken door Gerco geeft u invulling aan de zorgplicht. U gaat zorgvuldig om met de belangen van anderen. Veiligheid is immers het allerbelangrijkst.

Realisatie omgevingsvergunningen

Gebouweigenaren en gebouwbeheerders zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen hun gebouw. Door onze brandpreventie geeft u invulling aan de zorgplicht en realiseert u uw omgevingsvergunningen. U voldoet volledig aan de huidige wet- en regelgeving.

Interesse in een oplossing voor u?

Geef een van onze medewerkers een belletje.