Polyseam

Protecta afdichtingssysteem

Gerco verwerkt met ingang van januari 2018 de producten van Polyseam op haar projecten. Projecten die reeds zijn gestart met ons vertrouwde F60® (Firestop) systeem zullen met deze producten worden afgemaakt. Bij langdurige (meerjaren) onderhoudsprojecten zullen er specifieke afspraken worden gemaakt met de betreffende opdrachtgevers over de toe te passen materialen. De brandveiligheid van uw gebouw wordt gegarandeerd, omdat de werking van ons brandwerend materiaal is bewezen in testrapporten.

Voor het bestellen van producten van Protecta® kunt u contact opnemen met RED Profs op telefoonnummer 0182-760028 of per e-mail info@redprofs.com

Product Protecta® FR Board

Protecta® FR Board is ontwikkeld ter voorkoming van voortplanting van brand, rook en gassen door openingen in brandscheidingen. Het board is tot 240 minuten brandwerend.

Product Protecta® EX Mortar

Protecta® EX Mortar is een mortel die in uitgeharde vorm het verspreiden van vuur en rook voorkomt, bij doorvoeren in flexibele wanden, muren en vloerconstructies.

Product Protecta® FR Acrylic

Protecta® FR Acrylic is een brandwerende kit die geschikt is voor het brand– en rookwerend afdichten van kleine openingen rondom doorvoeringen, naden en voegen in wanden en vloeren. Protecta® FR Acrylic heeft een zeer groot toepassingsgebied is tot 240 minuten brandwerendheid.

Product Protecta® FR Collar

Protecta® FR Collar wordt toegepast rondom kunststof leidingen (PVC , PP, ABS en PE) en zorgt ervoor dat de sparingen in geval van brand snel en efficiënt brandwerend worden afgedicht, door het bij vrijkomende hitte, sterk expanderend vermogen.

Product Protecta® FR Graphite

Protecta® FR Graphite is een bij hitte opschuimende en isolerende kit op basis van grafiet voor het brandwerend afdichten van sparingen rondom kabel- en (kunststof) leidingdoorvoeren. Deze kit voorkomt verspreiding van vuur en rook bij brand door brandwerende wanden en vloeren. Protecta® FR Graphite is tot 240 minuten brandwerend.

Product Protecta® FR Pipe Wrap

Protecta® FR Pipewrap is een bij brand sterk expanderende kunststof band op basis van grafiet, met opschuimende componenten, voor het afdichten van een ontstane opening van een verweekte kunststof leiding en/of leidingisolatie bij brand

Product Protecta® FR Graphite plate

De Protecta® Graphite Plate wordt toegepast in wandcontact– en centraaldozen en zorgt ervoor dat er in geval van brand of stralingshitte snel en efficient brandwerend wordt afgedicht.