Gebouwen TU Delft

Delft

Wat hebben wij hier gedaan?

In opdracht van de TU Delft onderhoudt Gerco Brandpreventie jaarlijks de brandscheidingen van de diverse gebouwen.

De TU Delft is de grootste en meest veelzijdige technische universiteit van Nederland. Ook internationaal staat de TU Delft hoog aangeschreven. De TU Delft loopt voorop in onderzoek naar technologische innovaties. Het onderwijs is altijd up-to-date, praktijkgericht en wordt gevoed vanuit diverse onderzoeken.

In de afgelopen 10 jaar heeft Gerco Brandpreventie inspecties uitgevoerd in ca. 15 gebouwen van de TU Delft. Om deze gebouwen aan de eisen van het bouwbesluit te laten voldoen, zorgt Gerco Brandpreventie jaarlijks voor het onderhoud van de brandwerende doorvoeren. Er worden zeer veel mutaties aan de bekabeling en het leidingwerk uitgevoerd, dus onderhoud van de brandwerende doorvoeren is belangrijk voor de veiligheid van de gebouwen en studenten. De uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden worden vastgelegd in een logboek. Dit bestaat uit een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden, registratie hiervan op tekening en de bijbehorende certificaten en testrapporten

Snel en flexibel

Vakkundig

Afspraak is afspraak

Eerlijk en betrouwbaar

KlantgerichtInteresse in een oplossing voor u?

Geef een van onze medewerkers een belletje.