Vivent locatie Mariaoord

Rosmalen

Wat hebben wij hier gedaan?

In opdracht van de Stichting Vivent heeft Gerco Brandpreventie de uitvoering van alle brandwerende afdichtingen en doorvoeringen gerealiseerd. 

Op de locatie Mariaoord te Rosmalen heeft Gerco de uitvoering van circa 2500 brandwerende afdichtingen en doorvoeringen, verdeeld over 5 gebouwen gerealiseerd (3 woonpaviljoens, hoofdgebouw en klooster). In nauw overleg met de zorgverleners, de technische dienst en onze opdrachtgever is dit project naar tevredenheid uitgevoerd. Alle werkzaamheden zijn vastgelegd in een logboek brandwerende doorvoeringen voorzien van een foto voor en na uitvoering van de werkzaamheden. De overlast voor bewoners en gebruikers van de verschillende gebouwen is tot een minimum beperkt gebleven!

Snel en flexibel

Vakkundig

Afspraak is afspraak

Eerlijk en betrouwbaar

Klantgericht

Mariaoord Rosmalen

Vivent Mariaoord is gelegen aan de rand van Rosmalen in het mooie Hooge Heide, een natuurgebied van kleine landbouwpercelen, bos en heide. In het grote gerenoveerde gebouw, schuilt een wereld op zich. Het bergt vele vormen van zorg, welzijn en woonmogelijkheden, maar ook een restaurant en recreatieruimten. Hospice De Duinsche Hoeve bevindt zich ook op het terrein van Mariaoord. Verder is er een dierenweide, beweegtuin en zijn er nog appartementen en seniorenwoningen te vinden rondom Vivent Mariaoord.

Vivent Mariaoord biedt verpleeghuiszorg op vier specialistische doelgroepen: jonge mensen met dementie, complexe neurologische aandoeningen, zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en geriatrische revalidatie. 

Medische zorg

Naast zorg en welbevinden is natuurlijk de medische zorg noodzakelijk. Vivent Mariaoord beschikt binnen haar specialistische verpleegafdelingen over een eigen specialist ouderengeneeskunde, een vaste fysiotherapeut, logopediste, ergotherapeut, psycholoog en diƫtiste. Maar ook een geestelijk verzorgende die met bewoners over religieuze zaken kan praten als hier behoefte aan is.


Interesse in een oplossing voor u?

Geef een van onze medewerkers een belletje.

Maarten Kleijne

Maarten Kleijne

T: 0182 - 38 35 77


Bel mij terug